Visselblåsning genom visselblåsarsystem

Visselblåsning team

Ny lag om visselblåsning

Som visselblåsare är det viktigt att du känner dig skyddad och att du har lagen på din sida. Därför kommer en ny lag om visselblåsning som ska ge extra skydd.

Den nya visselblåsarlagen kräver att verksamhetsutövare måste ha ett visselblåsarsystem om det är:

  • Företag som har 50 eller fler anställda
  • Offentlig sektor och företag med 250 eller fler arbetstagare (från 17/7 2022)
  • Företag med 50-249 anställda (från 17/12 2023)

 

När den nya lagen är på plats kommer integritetsmyndigheten ha ett större ansvar över visselblåsare och se till att de är trygga.

Skaffa ett säkert visselblåsarsystem

En visselblåsare är en person som rapporterar om olika slags missförhållanden eller felaktigheter. Det kan vara förenat med stora risker. Det blev bland annat aktuellt i samband med covid-19.

Företag och offenlig sektor som enlig lag måste ha ett system för visselblåsning behöver se till att visselblåsarsytemet är säkert, pålitligt och möjliggör anonym visselblåsning. En visselblåsare kan råka ut för repressalier från arbetsgivare eller andra institutioner om systemet inte garanterar anonymitet.

Det finns ett antal svenska företag som erbjuder visselblåsarsytem för såväl svenska marknaden som internationellt. Några av de mest välrenommerade visselblåsarsystemen är 2Whistle från 2Secure och Visslan.

Det viktigaste är att ert företag eller er myndighet väljer ett system som passar er storlek och önskemål bäst, samtidigt som systemet är säkert och prisvärt.

 

Få mer information hos oss

Allt som rör visselblåsning

Här på vår sajt kan du läsa flera visselblåsning exempel för att få en bättre överblick av vad det innebär. Oftast händer det på olika arbetsplatser. Är det då ett större företag kan det hamna i media och få mycket uppståndelse. Det ofta i form av kritik och negativ press. Det gör också att du som visselblåsare hamnar i en väldigt utsatt position med många fiender.

Flera kända fall inom visselblåsning

Under åren har det funnits flera uppmärksammade fall där visselblåsare fått fly för sina liv. Detta har främst skett utomlands.

Några exempel på visselblåsning är avslöjande av korruption, avlyssning och åsiktsregistrering eller mutor. Alltså djupt allvarliga anklagelser med förödande konsekvenser.

Vi tar upp några av de kändaste fallen inklusive Edward Snowden och ger dig även mer fakta om visselblåsning i allmänhet. Det är viktigt att känna till i dagens samhälle. Vi tycker också det är viktigt att känna till eventuella konsekvenser.

Du kan även läsa allt om visselblåsning ny lag för att se hur visselblåsare kommer skyddas.

Det säger våra kunder

Omdömen om visselblåsning

Jag ville veta mer om visselblåsning i mitt yrke som journalist. Denna sajt hade mycket matnyttig information och jag kunde snabbare skriva en färdig artikel. Kommer definitivt att vända mig till er igen.
Johanna Arvidsson
Visselblåsning
Jag behövde veta mer om den nya lagen gällande visselblåsning och vilket skydd det finns för visselblåsare. Denna sajten gav mig tydlig information som var lätt att till sig. Perfekt!
Eva Öhrn
Visselblåsning
Jag arbetar inom en myndighet och behöver veta mer om visselblåsning. Här fanns all information som behövdes och den förklarades på ett enkelt sätt. Jag har inget att klaga på.
Peter Andersson
Visselblåsning

Det senaste om visselblåsning ny lag

Alltid uppdaterad information

Om du är i en situation där du behöver nyttja lagen om visselblåsning kan du vända dig till priosecurity.se. Vi kan ge dig all information du behöver så du vet vart du ska vända dig och vad du har för rättigheter. Visselblåsning är ett komplicerat ämne där varje situation är unik. Det kan också vara väldigt känsliga uppgifter som hanteras. Därför är vi noga med att värna om den personliga integriteten och att all information är korrekt. Du ska kunna hitta rätt uppgifter på ett smart sätt hos oss. Vi kan också guida dig.